Witamy na serwerze Ogrodowa 32B

Ogrodowa 32B

Serwer dostępny jest jedynie dla użytkowników intranetu. Aby uzyskać dostęp skontaktuj się z administratorem w celu przypisania do odpowiedniej sieci VLAN.
Poszczególni użytkownicy mog± udostępnić na zewn±trz poszczególne katalogi. Jeżeli uzyskałe¶ adres na tym serwerze - popro¶ o konkretny link.